Головні умови виховання дітей в сім’ї. Частина 1

Більшість батьків шукають відповіді на питання про вибір правильних шляхів виховання дітей. Однак, виховання дитини — це не тільки цілеспрямований процес впливу на неї з метою формування будь-яких бажаних властивостей і якостей особистості, а й, найчастіше, вплив на формування психологічних якостей особистості малюка на прикладі вчинків і висловлювань самих батьків.

bigfamilyНайчастіше, саме атмосфера сімейного виховання найбільш дієво впливає на розвиток внутрішнього світу дітей, формування особистості дитини. На сьогоднішній день відомо, що на характер сімейної атмосфери, в свою чергу, впливає стиль взаємодії членів сім’ї один з одним. У згуртованих і дружних сім’ях, де панує атмосфера взаєморозуміння і взаємодопомоги, створюються всі умови для повноцінного емоційного і соціального розвитку дитини.

Поряд з вирішальною роллю впливу сімейного клімату, у вихованні дітей важливу роль відіграє також цілеспрямований вплив на дитину за допомогою виховних методів і впливів. Одна з позицій батьків при підході до виховання дітей визначається ступенем емоційної участі в житті дитини.

В організації емоційної участі в житті дітей важливо дотримуватися комплексного підходу: холодне, емоційно нейтральне ставлення до дитини гальмує розвиток малюка, а емоційно тепло в надмірній кількості зменшує в деякій мірі розвиток самостійності малюка.